Twitter Chat

Proiect adăugat de Dan Mirea
Categoria Aplicații Web
22 august 2015


Descriere scurtă:
Am folosit Meteor pentru a scrie o aplicație web — un chat în timp real între mai mulți clienți și un administrator. Scenariul de aplicație al acestui proiect era acela în care un administrator oferă asistență în timp real clienților de pe un sit web. Timpul de transmitere al mesajelor este mai redus decât timpul celei mai populare platforme de acest fel ,şi anume WhatsApp.

Prezentare:

Meteor (sau MeteorJS) este un web application framework pentru Javascript, care rulează în timp real. Are o sursă deschisă și este scris ca un wrapper pentru Node.js. Pentru persitența datelor, folosește o bază de date de tip NoSQL (MongoDB) și protocolul pentru date distribuite (DDP) și o paradigmă publishsubscribe pentru a propaga schimbările la nivelul bazei de date în timp real clientului, fără ca informaticianul să fie nevoit să scrie cod pentru sincronizare. Pe partea de client, Meteor depinde de jQuery și poate fi folosit împreună cu orice bibliotecă UI pentru Javascript.

Accesări: 9.121
Toate proiectele înscrise la GREPIT 11