I.Descriere și considerații generale

1. Concursul GREPIT este organizat de Asociația GREPIT, o organizație fondată în 2007 de tineri pasionați de tehnologie, cu obiectivul de a organiza evenimente pentru tineri care doresc să studieze nonformal domeniul IT.
2. Concurenții pot înscrie proiecte la două categorii competiționale:

A. Software;
● Utilitar
● Jocuri și divertisment
● Educațional
● Social
B. Electronică;

3. Concursul este constituit din următoarele etape, conform Anexei 1 (calendar):

a. Perioada de înscrieri și crearea unui profil pentru proiectul înscris;
b. Perioada de selecție a proiectelor participante la etapa finală;
c. Afișarea rezultatelor etapei de selecție;
d. Perioada de confirmare a participării la etapa finală;
e. Perioada de depunere a contestațiilor.
f. Perioada de soluționare a contestațiilor;
g. Afișarea listei definitive a concurenților la etapa finală;
h. Desfășurarea etapei finale.

4. Înscrierea se face prin intermediul formularului de pe site-ul www.grepit.info, secțiunea Concurs.
5. Organizatorul verifică eligibilitatea proiectelor înscrise.
6. Cazarea și masa vor fi asigurate de către organizatori pentru concurenții a căror proiecte au fost selectate pentru etapa finală a concursului, în limita bugetului disponibil.

II. Condiții de participare la concurs

7. Pot participa în concurs persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani la momentul începerii desfășurării etapei finale.
8. Pot fi înscrise proiecte realizate de către echipe alcătuite din maxim 2 membri.
9. Concurenții au obligația de a dovedi originalitatea proiectelor, la cererea organizatorilor.
10. Concurenții își asumă răspunderea pentru proiectele înscrise în concurs.
11. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru proiectele înscrise și nu poate fi ținut responsabil pentru eventualele încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală.
12. Un concurent se poate înscrie cu maxim două proiecte în categorii diferite, cu excepția cazului în care unul dintre proiecte este realizat în cadrul unei echipe.
13. Proiectele înscrise trebuie să aibă o variantă în limba română sau în limba engleză.
14. Data de realizare nu condiționează participarea proiectelor în concurs.
15. Concurenții transmit juriului proiectul realizat, pe o sursă de stocare portabilă (flashdrive, laptop, tabletă, etc). Dacă proiectul are nevoie de alte programe adiționale, acestea vor fi aduse de către concurenți și vor fi instalate înainte de prezentarea proiectului. Pot fi folosite programe pentru care concurenții au licență, licență pentru utilizare educațională (pentru perioadă limitată) sau sunt gratuite.
16. Proiectele care necesită instalare trebuie însoțite de instrucțiuni detaliate.
17. Concurenții prezintă forma funcțională și codul sursa aferent proiectelor. Anterior prezentărilor, concurenții vor fi informați cu privire la timpul de prezentare și ordinea prezentărilor.

18. Proiecte care nu sunt eligibile:
a. Proiecte care au participat în anii anteriori la etapa finală a concursului GREPIT;
b. care încurajează sau au la bază activități ilegale.

III. Selecția proiectelor care vor participa la etapa finală

19. Selecția proiectelor se va face de către un juriu numit de organizatori.
20. Concurenții vor trimite proiectul în variantă de test/demo.
21. În cazul proiectelor respinse, juriul va comunica concurentului motivarea deciziei.
22. Concurenții ai căror proiecte au fost respinse în urma selecției proiectelor, pot contesta decizia juriului.
23. În cazul în care la o categorie/subcategorie nu vor exista minim 5 proiecte acceptate în etapa finală a concursului, categoria/subcategoria respectivă nu se va constitui, dar concurenții cu proiectele admise vor participa ca invitați la etapa finală a concursului.
24. Concurenții a căror proiecte au fost respinse în cadrul selecției proiectelor pentru etapa finală a concursului, pot participa la evenimentul final al concursului, în limita locurilor disponibile, pentru a primi feedback, dar cheltuielile pentru cazare, masă și transport nu sunt asigurate de organizatori.

IV. Desfășurarea etapei finale a concursului

25. Concurenții ai căror proiecte au fost selectate pentru etapa finală vor prezenta versiunea finală a proiectelor în fața juriului, a celorlalți concurenți și a partenerilor evenimentului.
26. Prezentarea proiectelor poate fi însoțită de elemente grafice (Prezi, video-uri, PowerPoint, info-grafice, imagini, etc.).
27. Documentarea proiectului este obligatorie pentru categoria Electronică.

V. Drepturi și obligații

28. Concurenții au următoarele drepturi:
a) să-și retragă proiectul înscris;
b) să folosească denumirea de concurent, finalist sau câștigător în scop promoțional (afișare pe site-ul propriu, materiale de prezentare etc.);
c) să fie promovați și recunoscuți pentru proiectele pe care le-au realizat sau pentru premiile pe care le-au obținut, în cadrul evenimentelor, pe site-ul GREPIT și în materialele ulterioare în legătură cu concurenții de la edițiile anterioare ale concursului;
d) să dispună în mod liber de drepturile de proprietate intelectuală asupra proiectelor dezvoltate.
29. Concurenții au următoarele obligații:
a) să respecte regulamentul de față, deciziile ale juriului şi ale organizatorilor;
b) să furnizeze informații adevărate și complete în formularul de înscriere în concurs;
c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, în cazul unor solicitări specifice, documente suplimentare care să demonstreze veridicitatea informațiilor din formularul de înscriere;
d) să respecte și să urmeze programul stabilit de către organizatori;
e) să participe la activitățile propuse de organizatori (ateliere, prezentări, etc);
f) concurenții minori (cu vârsta de până în 18 ani la data evenimentului final) au obligația de a prezenta acordul părinților pentru participarea la eveniment;

VI. Dreptul de autor

30. Prezentările proiectelor sau alte materiale realizate în vederea concursului de către concurenții rămân proprietatea intelectuală a concurenților. Concurenții permit organizatorilor și juriului acces la proiectul înscris în concurs și la datele suplimentare. Concurenții acordă juriului și organizatorilor dreptul de a păstra o copie a materialelor trimise pentru a fi folosite în cazul unei suspiciuni de plagiat sau de încălcare a prezentului regulament.

VII. Juriul

31. Juriul este format din profesioniști în domeniul IT, studenți, membri GREPIT,

32. Notarea proiectelor se face cu punctaj de la 0 la 150, conform Anexei 2. Nota finală a unui proiect este media aritmetică a notei decise de către fiecare membru al juriului.
33. Premierea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a notelor finale.
34. Juriul și organizatorii pot constitui premii speciale, dacă identifică realizări excepționale ale participanților.

VIII. Date personale

35. Organizatorii își rezervă, față de concurenți, dreptul de a folosi, în materialele de promovare ale GREPIT: numele concurenților, prezentările sau alte materiale realizate în cadrul concursului care nu intră sub incidența punctului 30.

36. Persoanele ale căror proiecte au fost selectate pentru etapa finală trebuie să aibă în vedere faptul că vor completa liste de participare, care conțin date personale (prenume și nume, data nașterii, serie și număr CI, ). Necesitatea listelor ține de asigurarea legalității finanțării . Aceste date nu vor fi transmise către părți terțe.

IX – Sancțiuni

37. Organizatorul va respinge automat concurenții care:

● nu completează corect și complet formularele de înscriere;
● înscriu proiecte plagiate;
● înscriu proiecte ce promovează sexul, violența, discriminarea etnică sau socială.