Condiții de utilizare a saitului GREPIT

Adresa web la care poate fi accesat saitul este: www.grepit.info

Acceptarea Condițiilor

Acesta este saitul oficial al Concursului „GREPIT”, numit în continuare GREPIT. Folosirea saitului www.grepit.info numit “sait” (sau sit, din engl. site), presupune acceptarea în totalitate a condițiilor prezentate mai jos.

Condițiile pot fi schimbate în orice moment de către echipa GREPIT, echipa de administrare a saitului, numiți în continuare „echipa GREPIT”, fără notificarea expresă a utilizatorilor, numiți în continuare „utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la condițiile de utilizare pentru a le putea consulta în orice moment.

Prin accesarea și utilizarea saitului, utilizatorii acceptă, implicit, condițiile de utilizare descrise în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu aceste condiții impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea saitului.

Descrierea serviciilor

Datorită structurii în care a fost organizat, saitul www.grepit.info oferă utilizatorilor informații cu caracter general despre evenimentul prezentat, acțiunile și programul de desfășurare ale acestui eveniment, dar și informații despre tema evenimentului.

Ce reprezintă acest sait?

Saitul GREPIT este un instrument virtual, care poate fi accesat la o adresă web cu un navigator web, prin intermediul rețelei Internet și oferă posibilitatea comunicării deschise și simple dintre Echipa GREPIT și utilizatorii sau partenerii GREPIT.

Condiții Generale

Echipa GREPIT întreține acest sait cu scopul de a informa obiectiv utilizatorii, privind activitățile GREPIT. Echipa GREPIT se asigură ca aceste informații să fie corecte și oferite în timp util. Dacă sunt semnalate erori, Echipa GREPIT va încerca corectarea acestora.

1. GREPIT nu își asumă răspunderea în cazul unor comentarii primite de la utilizatorii saitului în cadrul conținutului prezentat. Utilizatorii își vor asuma răspunderea cu privire la informațiile publicate cu ajutorul instrumentelor de comunicare puse la dispoziție. În cazul în care informațiile publicate sunt licențioase, acestea nu vor fi publicate pe acest sait.

2. În cazul publicării de comentarii, în cazul înregistrării pentru participarea în cadrul evenimentului și în cazul contactării prin formularul de contact de pe acest sait utilizatorul cunoaște faptul că datele personale sunt inserate în baza de date, dar nu toate aceste informații vor fi făcute publice. Utilizatorului i se aduce la cunoștință că, utilizarea metodelor de comunicare aduce implicit salvarea în baza de date a informațiilor solicitate de către Echipa GREPIT, inclusiv adresa de e-mail și adresa IP.

3. Informațiile oferite:
– în general prezintă detalii doar despre Echipa GREPIT, evenimentul central și despre partenerii săi;
– nu sunt toate în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, complete, corecte sau actualizate;
– pot conține legături web spre alte saituri asupra conținutului cărora, Echipa GREPIT nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate.

4. Un document disponibil pe sait nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial, decât articolele făcute publice în secțiunile „Blog” și „Concurs”.

5. Echipa GREPIT nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverul nostru din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe sait.

6. Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul saitului pe propria răspundere, iar în cazul unor daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca Echipa GREPIT să nu aibă nicio răspundere.

7. Membrii Echipei GREPIT declară următoarele:
– vor depune toate eforturile rezonabile pentru îndeplinirea scopului saitului;
– vor depune toate eforturile din punct de vedere tehnic pentru funcționarea în bune condiții a saitului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
– în cazul apariției unor situații noi, de orice natură, ce impun acest lucru, Echipa GREPIT poate modifica condițiile de utilizare ale acestui sait.

8. Echipa GREPIT nu își asumă niciun fel de responsabilitate în cazul în care serviciile saitului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.