1. Software

A. Idee (30 puncte)

a. Originalitate (15 puncte)
Se va avea în vedere originalitatea ideii; implementarea unei idei care stă la baza unui proiect diferit deja existent este descurajată, fiind punctată doar în cazul în care aduce îmbunătățiri substanțiale.
b. Aplicabilitate (15 puncte)
Publicul țintă pe care proiectul îl are în vedere trebuie să fie clar definit. Se va puncta aplicabilitatea soluției propuse având în vedere beneficiile aduse publicului țintă.

B. Dezvoltare (60 puncte)

a. Tehnologii folosite (20 puncte)
Folosirea tehnologiilor moderne este încurajată atunci când acestea ajută la rezolvarea unor probleme reale întâlnite la dezvoltarea aplicației. Se va avea în vedere raportul dintre complexitatea tehnologiilor folosite și cea a problemelor pe care aplicația le rezolvă i.e. este descurajată folosirea unor tehnologii complexe pentru rezolvarea unor probleme simple. Se va avea in vedere de asemenea și utlizarea corectă a standardelor, stabilitatea, precum și relevanța în viitor a tehnologiilor folosite.
b. Implementare (30 puncte)
Se va avea în vedere calitatea implementării soluției software. Vor fi punctate:
– lizibilitatea codului*;
– utilizarea corectă a paradigmelor și tehnicilor de programare;
– complexitatea și funcționarea corectă a programului;
– gradul de extensibilitate;
– securitatea datelor, a utilizatorilor și gradul de protecție la atacuri consacrate (ex. DDOS, impersonation, etc);
– structurarea proiectului dupa o arhitectura logica potrivita pentru complexitatea și scopul acestuia. (ex. împărțirea în module specializate, etc).
* Codul sursă trebuie să poată fi înțeles și de alți membri potențiali ai echipei, trebuie sa fie comentat unde este necesar și/sau documentat, folosirea unui sistem de versionare.

c. Interfața (10 puncte)
Design-ul aplicației trebuie să ușureze și să facă plăcută utilizarea acesteia. Este încurajată folosirea de instrumente care facilitează accesul la software a persoanelor cu dizabilități.

C. Stadiul proiectului (10 puncte)

Se va avea în vedere stadiul proiectului fiind avantajate proiectele mature, care rezolvă eficient problemele vizate și cele care, aflate în stadiul de prototip, prezintă direcții clare de dezvoltare și un plan de lansare viabil.

D. Punctaj specializat pentru subcategoriile Software (50 puncte)

Proiectele vor participa la una dintre cele 4 subcategorii software: utilitar, jocuri și divertisment, educațional sau social. Fiecare dintre aceste subcategorii are criterii de jurizare specifice, ce vor valora 50 de puncte din punctajul total de 150 de puncte. Criteriile de jurizare pentru subcategorii urmează a fi anunțate în perioada următoare.

2. Electronică

A. Idee și concept

Se va avea în vedere originalitatea și aplicabilitatea ideii. În cazul proiectelor în care se implementează soluții pentru a rezolva probleme deja cunoscute se va urmări diferențierea față de celelalte soluții existente. Este important ca proiectul să poată fi aplicat la scară largă folosind resurse realiste.

B. Resurse

Alegerea resurselor folosite trebuie să fie în corelație cu complexitatea proiectului și scopul final al acestuia. Alegerea resurselor folosite la proiect trebuie să fie alese în funcție de complexitatea proiectului și de scopul final al acestuia. Contează ca resursele disponibile să fie folosite corect și eficient; se va puncta deci utilizarea optimă a resurselor dacă acestea se dovedesc suficiente pentru a duce la bun sfârșit ideea.

C. Documentație

Precizarea resurselor bibliografice este obligatorie; absența bibliografiei duce la neacordarea punctelor pentru acest criteriu. Prezentarea surselor modulelor ce nu sunt creație proprie este obligatorie. într-o documentație bună se va pune accentul cu precădere pe ideile proprii și implementarea acestora; acolo unde este cazul, se vor insera elemente de ordin grafic pentru o mai bună înțelegere a conceptelor prezentate (ex.schemă electrică, diagramă de stare, model 3D șamd).

D. Implementare

a. Criterii generale.
Se va ține cont de implementarea soluțiilor proprii atunci când este cazul; este încurajat acest aspect atunci când duce la utilizarea mai eficientă a resurselor. Fiind proiecte de natură interdisciplinară, este impusă prin excelență o îmbinare armonioasă a componentelor folosite. Este necesară tratarea cu atenție sporită a părților critice care pot duce la defectarea sistemului sau la comportamentul bizar al acestuia. Este apreciat echilibrul dintre complexitatea părților componente precum și complexitatea proiectului per total.

b. Hardware – mecanică.
Este de dorit existența unui model 2D sau 3D a proiectului final ce a fost folosit pentru dezvoltarea acestuia; sunt acceptate atât versiuni în format electronic cât și tipărit dacă acestea reprezintă munca autorului. Se punctează aspectul final al robotului; un proiect care arată că a trecut de stadiul de prototip este avantajat în acest sens, dovedind totodată o mai bună proiectare inițială.

c. Hardware – electronică.
Se va avea în vedere calitatea proiectării circuitelor imprimate; este esențial în acest sens ca circuitul să nu prezinte un pericol pentru cei din jur. O proiectare bună nu înseamnă circuite de calitate decât dacă acestea sunt realizate corect; astfel, se va puncta aspectul circuitului finit intrând aici inclusiv calitatea lipiturilor și a cablajului imprimat.

d. Software.
Codul trebuie să fie scris într-o manieră care să ajute la citirea și înțelegerea sa. Se va puncta aspectul unitar al codului și utilizarea corectă a diferitelor paradigme de programare. Este de apreciat folosirea unor algoritmi care să fie potriviți nu doar pentru scopul propus ci și pentru arhitectura aleasă. Implementarea eficientă a acestora constituie un plus atunci când este cazul. Deși este important ca preponderent conținutul proiectului să fie propriu, este permisă și chiar încurajată adaptarea resurselor existente deja pentru implementarea anumitor module necesare. Utilizarea conceptelor de Înzestrarea robotului cu inteligență artificială în vederea obținerii unei entități autonome este încurajată acolo unde este cazul.

e. Siguranță
Este esențial ca proiectul să prezinte elemente de siguranță ce previn rănirea fizica a utilizatorilor. Detaliile sunt specifice fiecărui proiect, dar câteva exemple:
– protecții pentru componente în mișcare, structurile mecanice stabile,
– eliminarea din design a componentelor care ar putea sări – ex. arcuri care nu sunt bine fixate, bucăți de plastic tensionate exagerat, etc.,
– elemente de proiectare și implementare a circuitelor care minimizează riscul de șoc electric pentru utilizatori, scurt-circuit, dimensionarea corectă a componentelor electronice