Secţiunea Design şi Dezvoltare Web

Lucrarea ideală la această categorie ar trebui să îndeplinească următoarele criterii:

Tehnologii minim necesare pentru participare: HTML/XHTML, CSS, PHP/ASPX/JSP

I. Design / Concept (50 puncte)

Inovaţie şi originalitate în design (20 puncte )

Este interzisă participarea cu idei preluate complet sau folosirea de şabloane de la Template Monster, ş.a.

Designul trebuie să fie compatibil cu majoritatea navigatoarelor web moderne cel mai des folosite:  Firefox, Internet Explorer 7 sau 8, Opera, Google Chrome.

Justificarea temei şi obiectivele (10 puncte)

Realizatorul sau realizatorii trebuie să explice care este scopul şi ideea principală a proiectului, iar opţional, să explice care sunt obiectivele urmărite prin care au atins finalizarea proiectului.

Cod valid W3C: HTML/XHTML/CSS/XML (20 puncte)

Nu contează versiunea în care s-a lucrat, important este ca validarea să fie reuşită. Validarea reuşită a codului sursă HTML/XHTML/CSS/XML aduce punctaj maxim pentru acest criteriu. Dacă sursa nu este validă la verificare, juriul va pune întrebări despre cum poate fi corectat şi validat codul. În cazul în care sursa are peste 50 de erori de validare, iar concurentul nu cunoaşte soluţia pentru corectarea unei erori alese la întâmplare de către juriu, aduce, în consecinţă, pierderea punctelor de la acest criteriu.

II. Dezvoltare / Programare (50 puncte)

Optimizarea aplicaţiei sau a obiectelor componente (10 puncte)

Încărcarea resurselor externe selectiv, utilizarea cât mai restrânsă a codului şi a metodelor de folosire a datelor. Utilizarea de componente grafice de calitate la o dimensiune redusă ca spaţiu pe disc. Optimizarea obiectelor încărcate în pagină.

Metodele de securitate  (20 puncte)

Dacă proiectul necesită metode de securitate este important ca acestea să fie eficiente şi cât mai bine gândite. (Necesită explicarea unei metode)

Inovaţie şi originalitate în programare (20 puncte)

Se acceptă proiect personal (creaţie proprie), proiect opensource sau ambele combinate. (Necesită demonstrare în faţa juriului)

Total: 100 de puncte

*Prezentarea atractivă a aplicaţiei nu constituie un criteriu de jurizare.

Secţiunea Software Educaţional şi Utilitar

Tehnologii folosite şi implementate (15 puncte)
Motivarea în cadrul prezentării a tehnologiilor folosite în implementarea aplicaţiei (eventual prin exemplificarea avantajelor aduse). Se va urmări şi raportul dintre complexitatea aplicaţiei şi complexitatea tehnologiilor folosite (NU este de apreciat folosirea de tehnologii foarte complexe pentru rezolvarea de probleme simple).
Structurarea corespunzătoare şi corectitudinea codului sursă.

Originalitate (15puncte)
Se vor puncta toate elementele originale şi inovative ale aplicaţiei. Descoperirea unor elemente plagiate (atât grafice cât şi cele de natură algoritmică) va conduce la descalificarea lucrării.
Inovaţii şi diferenţierea lucrării faţă de altele care abordează acelaşi subiect.
Nu ne aşteptăm să vedem ce nu am mai văzut, dar ne aşteptăm să puneţi probleme deja rezolvate în moduri noi. Se vor aprecia în mod special acele aplicaţii care realizează integrări (legături conceptuale şi funcţionale) între soluţii deja existente.

Interfaţa (15 puncte)
Se vor puncta următoarele: ergonomia interfeţei, existenţa unui meniu de ajutor unde este cazul, elementele grafice şi armonia paginii în ansamblu(designul).
Se va aprecia o alegere corespunzătoare a modelului de interfaţă ales în contextul scopul programului. (Exemplu: un program de simulare a dinamicii fluidelor nu ar trebui să aibă fundalul roz.)

Eficienţa resurselor utilizate, ergonomie (15puncte)
Eficienţa algoritmilor folosiţi în funcţie scopul aplicaţiei. Utilizarea eficientă a resurselor (memorie, procesor).
Corelarea teoriei cu diagrame, imagini şi aplicaţii interactive în cazul soft-ului educaţional.
Un raport corespunzător dintre scopul propus şi resursele utilizate.

Complexitate (20 puncte)
Facilităţile suplimentare vor constitui un avantaj, cât şi complexitatea scopului propus. Prezenţa bug-urilor sau apariţia de disfuncţionalităţi vor fi depunctate.
Gradul de comunicare între aplicaţii şi utilizator, folosirea feedbackului în dezvoltarea aplicaţiilor interactive.
Scalabilitate şi modularitate: posibilitatea de a extinde cu uşurinţă implementarea curentă (mai multe facilităţi, abordare de probleme înrudite, integrare cu alte aplicaţii/formate etc). Se doreşte realizarea de aplicaţii cât mai deschise spre dezvoltare. Spre exemplu, este apreciată includerea unui sistem de extensii (plug-ins/add-ons), acolo unde este cazul.

Utilitate (20 puncte)
Gradul de atingere a scopului propus.
Aplicabilitate în viaţa reală şi/sau în probleme curent din lumea IT.
Vor fi apreciate proiectele ai căror participanţi dau dovadă că pot înţelege şi sintetiza în aplicaţiile lor nevoile utilizatorilor cărora se adresează.
(Menţiune: Acest criteriul nu se referă exclusiv la interfaţă, ci şi la modul de concepere al programului.
Exemplu: a cere cunoştinţe de scripting într-o aplicaţie destinată începătorilor nu este o idee bună.)

În cazul soft-urilor educaţionale pentru determinarea capacităţii de instruire a soft-ului se va urmări şi valorificarea unor principii didactice: principiul participării active şi conştiente a elevilor, principiul sistematizării cunoştinţelor, principiul accesibilităţii cunoştinţelor şi deprinderilor, principiul paşilor mici, principiul ritmului individual de studiu.

Total: 100 puncte.

Secţiunea Media(Foto)

Limită maximă de 3 fotografii, format la alegere, titlu relevant pentru fiecare fotografie. Se permite editarea parţială într-un program de prelucrare foto. Se pot modifica: luminozitatea, contrastul şi/sau paginarea.

Creativitate (20 puncte)
Simţul artistic de care dă dovadă autorul în lucrarea sa reprezintă un punct de plecare în domeniul media. Fără creativitate celelalte elemente din lucrare nu pot să susţină o lucrare extraordinară.
Se va puncta ideea de bază a lucrării cât şi originalitatea.

Expresivitate (20 puncte)
Imaginea ne captează atunci când are expresivitate. Lipsa acesteia conduce la o simplă imagine care riscă să nu fie observată şi astfel devine neinteresantă.
Se va puncta modalitatea prin care lucrarea reuşeşte fără a folosi informaţii suplimentare să capteze atenţia privitorului. Se urmăreşte unitatea, simplitatea şi claritatea cât şi organizarea estetică (organizarea diferitelor planuri, adâncimea sau profunzimea perspectivei, cromatism)

Titlu (15 puncte)
Trebuie sa fie scurt, sugestiv şi în acord cu subiectul, dar nu pleonastic. Trebuie să sugereze o idee ce pleacă din imagine dar să nu divulge întregul aspect al acesteia. (Spre exemplu o imagine a unui stol de pasări călătoare nu se va numi “stol de păsări” ci mai degrabă “Spre un loc mai bun”. Cu alte cuvinte trebuie stimulată intuiţia privitorului).

Mesaj (15 puncte)
Se apreciază pe lângă creativitatea şi expresivitatea lucrării şi un mesaj pe o temă aleasă de autor din care privitorul să realizeze dacă o acţiune(faptă/eveniment) este bună sau rea.

Imagine (30 puncte)
Un criteriu vital în arta vizuală care contează enorm în nota finală a lucrării. Fiind neglijată de mulţi, noi punem accent şi pe calitatea imaginii în lucrările înscrise. Se va puncta calitatea, claritatea şi aspectul general. Se va ţine cont de iluminare (supraexpunere, subexpunere, direcţia razei de lumină), redarea culorilor (temperatura de culoare, contrastul, luminozitatea) şi de paginare (armonia cadrului şi echilibrul compoziţional).

Total: 100 puncte

Secţiunea Media (Video)

Durata maximă: 15 minute. În cazul în care se foloseşte un codec video se cere specificarea codec-ului folosit.

Conţinut (20 puncte)
Se va urmări unitatea de ansamblu a ideii, nu trebuie să existe discordanţe în acţiune. A nu se neglija existenţa unui punct culminant cât şi introducerea în cadru.
Se va puncta modalitatea prin care lucrarea reuşeşte fără a folosi informaţii suplimentare să capteze atenţia privitorului.

Titlu (10 puncte)
Trebuie să fie scurt, sugestiv si în acord cu subiectul.

Mesaj (15 puncte)
Mesajul transmis va fi simulat şi de atmosfera creata de imagine şi de fundalul sonor. Se va urmări implementarea unei idei ce poate fi sustrasă de spectator prin intermediul intuiţiei.

Creativitate (15 puncte)
Simţul artistic de care dă dovadă autorul în lucrarea sa reprezintă un punct de plecare în domeniul media. Fără creativitate celelalte elemente din lucrare nu pot să susţină o lucrare extraordinară.
Se va puncta ideea de bază a lucrării, subiectul în sine şi relaţiile dintre personaje, modul în care acţionează

Calitatea Imaginii (aspecte tehnice) (30 puncte)
Se va puncta calitatea iluminării, a se tine seama de momentul zilei, incidenţa razei de lumină şi lungimea umbrei. Importantă este compoziţia cadrelor individuale cât şi trecerea de la cadru la cadru, două cadre alăturate trebuie să fie în armonie de culoare şi de compoziţie, a se evita folosirea efectelor excesive pentru tranziţie. Se pune accent pe cadre şi pe fluiditatea lor, echilibrul ca timp, culoare si mişcare şi nu pe efectele dintre cadre.

Sonorizare (10 puncte)
Se va puncta calitatea audio, intonaţia, concordanţa volumului de la cadru la cadru, efectele sonore.

Total: 100 puncte

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*